رفتن به محتوای اصلی
x

مکانیک سنگ

Level begin

آزمایشگاه مکانیک سنگ دانشکده مهندسی معدن با زیر بنای حدود 400 متر مربع در طبقه همکف یال غربی دانشکده مهندسی معدن قرار گرفته است. کلیه دستگاههای این آزمایشگاه ساخت شرکت ELE کشور انگلستان می باشد که در سال 1371 خریداری شده و از آن تاریخ به بعد تکمیل گردیده است در حال حاضر یکی از کاملترین آزمایشگاههای مکانیک سنگ ایران است.
 
آزمایشهای زیر طبق استاندارد ISRM در این آزمایشگاه انجام می گیرد:

  • •تعیین خصوصیات فیزیکی سنگ
  • •مقاومت فشاری تک محوری و سه محوری در حالت خشک و اشباع
  • •کشش غیر مستقیم
  • •اندیکس بار نقطه ای
  • •برش مستقیم
  • •نفوذ پذیری آزمایشگاهی

فعالیتهای پژوهشی :

در کلیه پروژه های مرتبط با مکانیک سنگ این آزمایشگاه بصورت مستقیم و غیر مستقیم توانایی همکاری را دارد كه موارد زيرازآن جمله مي باشد:

  • مطالعات خصوصیات فیزیکي و مکانیکی معدن سرب و روی باما.
  • مطالعات خصوصیات فیزیکی و مکانیکی پروژه کارشناسی ارشد معدن سرب و روی گوشفیل زیر نظر استاد راهنما آقاي دکتر چراغی
  • مطالعات سفره  آبهای زیر زمینی شرکت فولاد مبارکه مجری آقاي دکتر طبائی

 

تحت نظارت وف ایرانی