رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه ها

تحویل فرم تعیین موضوع سمینار کارشناسی ارشد ( 9 اسفند ) - (تحصیلات تکمیلی, کارشناسی ارشد)
زمان تحویل فرم ارزیابی جامع آموزشی ( 9 اسفند ) - (تحصیلات تکمیلی, دکترا)
آزمون كارگاه بهداشت، ايمني و محيط زيست ( 1 اسفند ) - (تحصیلات تکمیلی)
تغییر روز سمینار ( 23 بهمن ) - (تحصیلات تکمیلی)
اطلاعيه ترميم4012 -تحصیلات تکمیلی ( 16 بهمن ) - (تحصیلات تکمیلی)
دعوتنامه به سخنراني كوانتومي ( 16 بهمن ) - (همه بخش ها)
ترميم نيمسال 2-401 ( 16 بهمن ) - (همه بخش ها)

رویدادها

سمینارها

دانشکده مهندسی عمران

تحت نظارت وف ایرانی