رفتن به محتوای اصلی
x

 

نام تجهیز

شرکت سازنده

کشور

مشخصات کلی

نوع کاربرد

شرایط استفاده

 

چکش اشمیت

ELE

انگلستالن

ثبت عدد اشمیت

پزوهشی و آموزشی

سالم

چکش اشمیت