رفتن به محتوای اصلی
x

 

نام تجهیز

شرکت سازنده

کشور

مشخصات کلی

نوع کاربرد

شرایط استفاده

 

نفوذ پذیری آزمایشگاهی

ELE

انگلستان

ایجاد فشار آب تا 200 متر آب

پزوهشی و آموزشی

سالم

نفوذ پذیری آزمایشگاهی

تحت نظارت وف بومی