رفتن به محتوای اصلی
x

 

نام تجهیز

شرکت سازنده

کشور

مشخصات کلی

نوع کاربرد

شرایط استفاده

 

جعبه برش

ELE

انگلستالن

kN 20

پزوهشی و آموزشی

سالم

جعبه برش