رفتن به محتوای اصلی
x
لهراسب
موقعیت
ژئومکانیک نفت، مدلسازی فیزیکی، تنش و انفجار سنگ،رانش زمین،ابزار دقیق، کاربرد IRTو مایکروویو در مهندسی سنگ
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد
ژئومکانیک نفت، مدلسازی فیزیکی، تنش و انفجار سنگ،رانش زمین،ابزار دقیق، کاربرد IRTو مایکروویو در مهندسی سنگ
اطلاعات تماس
98-31-33915108
دسته بندی کلی

تحت نظارت وف بومی