رفتن به محتوای اصلی
x

 

نام تجهیز

شرکت سازنده

کشور

مشخصات کلی

نوع کاربرد

شرایط استفاده

 

مقاومت فشاری تک محوری

ELE

انگلستالن

kN 1500

پزوهشی و آموزشی

سالم

مقاومت فشاری تک محوری