رفتن به محتوای اصلی
x

 

نام تجهیز

شرکت سازنده

کشور

مشخصات کلی

نوع کاربرد

شرایط استفاده

 

شاتکریت

ایران

اایران

پاشیدن مخلوط سیمان

پزوهشی

سالم

شاتکریت

تحت نظارت وف بومی