رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف

نام تجهیز

شرکت سازنده

کشور

مشخصات کلی

نوع کاربرد

شرایط استفاده

1

فریزر

جلاتجهیز

ایران

75- درجه

پزوهشی

سالم

فریزر

تحت نظارت وف بومی