رفتن به محتوای اصلی
x

 

نام تجهیز

شرکت سازنده

کشور

مشخصات کلی

نوع کاربرد

شرایط استفاده

 

ترازوی ارشمیدس

ELE

انگلستالن

kg 8

پزوهشی و آموزشی

سالم

ترازوی ارشمیدس

تحت نظارت وف بومی