رفتن به محتوای اصلی
x

 

نام تجهیز

شرکت سازنده

کشور

مشخصات کلی

نوع کاربرد

شرایط استفاده

 

خشک کن

ELE

انگلستالن

200 درجه سانتیگراد

پزوهشی و آموزشی

سالم

خشک کن

تحت نظارت وف بومی