رفتن به محتوای اصلی
x

 

نام تجهیز

شرکت سازنده

کشور

مشخصات کلی

نوع کاربرد

شرایط استفاده

 

دوام و پایداری

ELE

انگلستالن

20 دور در دقیقه

پزوهشی و آموزشی

سالم

دوام و پایداری

تحت نظارت وف بومی