رفتن به محتوای اصلی
x

 

نام تجهیز

شرکت سازنده

کشور

مشخصات کلی

نوع کاربرد

شرایط استفاده

 

مغزه گیر

ELE

انگلستالن

قطر cm 15

پزوهشی

سالم

مغزه گیر