رفتن به محتوای اصلی
x

 

نام تجهیز

شرکت سازنده

کشور

مشخصات کلی

نوع کاربرد

شرایط استفاده

 

تست چهار نقطه ای

Tecnotest

ایتالیا

KN 200

پزوهشی

سالم

تست چهار نقطه ای

تحت نظارت وف بومی