رفتن به محتوای اصلی
x
نام تجهیز شرکت سازنده  کشور مشخصات کلی نوع کاربرد شرایط استفاده تعداد
کامپیوتر       جهت اتصال به میکروسکوپ و دوربین عکسبرداری به منظور نمایش و عکسبرداری از نمونههای زیر میکروسکوپ جهت کارهای آموزشی و مطالعات پژوهشی 1
کامپیوتر

تحت نظارت وف ایرانی