رفتن به محتوای اصلی
x
نام تجهیز شرکت سازنده  کشور مشخصات کلی نوع کاربرد شرایط استفاده تعداد
دوربین Canon تایوان دوربین عکاسی 600D E جهت عکسبرداری از نمونههای زیر میکروسکوپ جهت کارهای آموزشی و مطالعات پژوهشی 1
دوربین

تحت نظارت وف ایرانی