رفتن به محتوای اصلی
x
نام تجهیز شرکت سازنده  کشور مشخصات کلی نوع کاربرد شرایط استفاده تعداد
میکروسکوپ KYOWA TOKYO ژاپن میکروسکوپ پالریزان مجهز به نور عبوری  مشاهده و مطالعه کانیهای غیرفلزی و انواع مختلف سنگها در مقاطع نازک. قدرت بزرگنمایی تا 50 برابر. جهت کارهای آموزشی 1
میکروسکپ

تحت نظارت وف ایرانی