رفتن به محتوای اصلی
x
نام تجهیز شرکت سازنده  کشور مشخصات کلی نوع کاربرد شرایط استفاده تعداد
میکروسکوپ MP 720 چین میکروسکوپ پالریزان مجهز به نور عبوری و انعکاسی مشاهده و مطالعه کانیهای فلزی در مقاطع صیقلی، کانیهای غیرفلزی و انواع مختلف سنگها در مقاطع نازک. قدرت بزرگنمایی تا 500 برابر. جهت مطالعات پژوهشی 1
میکروسکپ

تحت نظارت وف ایرانی