رفتن به محتوای اصلی
x
نام تجهیز شرکت سازنده  کشور مشخصات کلی نوع کاربرد شرایط استفاده تعداد
میکروسکوپ hp   میکروسکوپ پالریزان مجهز به نور عبوری و انعکاسی و متصل به مانیتور مشاهده و مطالعه کانیهای فلزی در مقاطع صیقلی، کانیهای غیر فلزی و انواع مختلف سنگها در مقاطع نازک. قدرت بزرگنمایی تا 600 برابر. جهت کارهای آموزشی و مطالعات پژوهشی 1
میکروسکپ

تحت نظارت وف ایرانی