رفتن به محتوای اصلی
x
نام تجهیز شرکت سازنده  کشور مشخصات کلی نوع کاربرد شرایط استفاده تعداد
میکروسکوپ Kyowa  ME-POL2 ژاپن میکروسکوپ پالریزان مجهز به نور عبوری و انعکاسی مشاهده و مطالعه کانیهای فلزی در مقاطع صیقلی، کانیهای غیر فلزی و انواع مختلف سنگها در مقاطع نازک. قدرت بزرگنمایی تا 100 برابر. جهت کارهای آموزشی و مطالعات پژوهشی 3
میکروسکپ

تحت نظارت وف ایرانی