رفتن به محتوای اصلی
x
نام تجهیز شرکت سازنده  کشور مشخصات کلی نوع کاربرد شرایط استفاده تعداد
میکروسکوپ Olympus BH2 ژاپن میکروسکوپ پالریزان مجهز به نور عبوری و انعکاسی متصل به دوربین و کامپیوتر مشاهده و مطالعه کانیهای فلزی در مقاطع صیقلی، کانیهای غیرفلزی و انواع مختلف نوع کاربرد سنگها در مقاطع نازک. قدرت بزرگنمایی تا 200 برابر. جهت کارهای آموزشی و مطالعات پژوهشی   1
میکروسکپ

تحت نظارت وف ایرانی