رفتن به محتوای اصلی
x
نام تجهیز شرکت سازنده  کشور مشخصات کلی نوع کاربرد شرایط استفاده تعداد
میکروسکوپ Olympus BH2 ژاپن یکروسکوپ پالریزان مجهز به نور عبوری و انعکاسی متصل به دوربین و تلویزیون شاهده و مطالعه کانیهای فلزی در مقاطع صیقلی، کانیهای غیر فلزی و انواع مختلف نوع کاربرد سنگها در مقاطع نازک. قدرت بزرگنمایی تا 400 برابر. جهت کارهای آموزشی   1
میکروسکپ

تحت نظارت وف ایرانی