رفتن به محتوای اصلی
x
نام تجهیز شرکت سازنده  کشور مشخصات کلی نوع کاربرد شرایط استفاده تعداد
میکروسکوپ Olympus BH2 ژاپن میکروسکوپ پالریزان مجهز به نور عبوری مشاهده و مطالعه کانی‌های غیر فلزی و انواع مختلف سنگ‌ها در مقاطع نازک. قدرت بزرگنمایی تا 400 برابر جهت کارهای آموزشی و مطالعات پژوهشی 2
میکروسکپ

تحت نظارت وف ایرانی