رفتن به محتوای اصلی
x
نام تجهیز شرکت سازنده  کشور مشخصات کلی نوع کاربرد شرایط استفاده تعداد
میکروسکوپ CARL ZEISS JENA آلمان شرقی میکروسکوپ پلاریزان مجهز به نور عبوری مشاهده و مطالعه کانی‌های غیر فلزی و انواع مختلف سنگ‌ها در مقاطع نازک. قدرت بزرگنمایی تا 400 برابر جهت کارهای آموزشی 7
میکروسکپ

تحت نظارت وف ایرانی