رفتن به محتوای اصلی
x
نام تجهیز شرکت سازنده  کشور مشخصات کلی نوع کاربرد شرایط استفاده تعداد
میکروسکوپ CARL ZEISS JENA آلمان شرقی میکروسکوپ پلاریزان مجهز به نور انعکاسی مشاهده و مطالعه کانی‌های فلزی در مقاطع صیقلی. قدرت بزرگنمایی تا 400 برابر جهت کارهای آموزشی 6
میکروسکپ

تحت نظارت وف ایرانی