رفتن به محتوای اصلی
x
نام تجهیز شرکت سازنده  کشور مشخصات کلی نوع کاربرد شرایط استفاده تعداد
میکروسکوپ CARL ZEISS JENA آلمان شرقی میکروسکوپ بینوکولار برای مشاهده نمونه‌های دستی از سنگ و کانی با درشت‌نمایی بیشتر جهت کارهای آموزشی و مطالعات پژوهشی 2
میکروسکپ

تحت نظارت وف ایرانی