رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه ها

گزارش 78 (برنامه هفتگي) ( 2 اسفند ) - (آموزش, تحصیلات تکمیلی)
زمان تحویل فرم ارزیابی جامع آموزشی ( 2 اسفند ) - (تحصیلات تکمیلی, دکترا)
زمان تعیین موضوع سمینار کارشناسی ارشد ( 2 اسفند ) - (تحصیلات تکمیلی, کارشناسی ارشد)
اطلاعيه ترميم 2-99 ( 21 بهمن ) - (آموزش)
ثبت نام نيمسال دوم1400-99 ( 12 بهمن ) - (تحصیلات تکمیلی)
امتحان ارزیابی جامع آموزشی (بخش شفاهی) ( 23 دی ) - (تحصیلات تکمیلی, دکترا)
اطلاعيه امتحانات پايان ترم 1-99 ( 23 دی ) - (آموزش, تحصیلات تکمیلی)

رویدادها

سمینارها

دانشکده مهندسی عمران

تحت نظارت وف ایرانی