رفتن به محتوای اصلی
x

سنگ‌شناسی

Level begin

در این آزمایشگاه انواع سنگ‌های آذرین،رسوبی ودگرگونی به صورت ماکروسکوپی بررسی می شود. پس از شناسایی و تشخیص کانی‌های موجود در سنگ، اقدام به نام‌گذاری سنگ‌ها می‌گردد.

تحت نظارت وف ایرانی