رفتن به محتوای اصلی
x

ژئوفیزیک

Level begin

  در راستاي برنامه ­هاي آموزشی و پژوهشی دوره­ هاي كارشناسي و تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي معدن، آزمايشگاه ژئوفيزيك دانشكده از سال 78 شروع به فعاليت نموده است. اين آزمايشگاه با ارائه سرويس در برنامه درسي دانشجويان كارشناسي اكتشاف معدن و همچنين كارشناسي ارشد (با استفاده از سايت ژئوفيزيك دانشكده كه انواع آنوماليهاي مدفون در آن قرار داده شده است) نقش مهمي در تفهيم مباني و كاربردهاي روشهاي ژئوفيزيكي اكتشافي ايفا مينمايد. در حال حاضر اين آزمايشگاه پروژه ­هاي در سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد در حوزه­ هاي مغناطيس سنجي، گراديومتري، الكترومغناطيسي VLF، مقاومت سنجي الكتريكي، پتانسيل خود زا ، پلاريزاسيون القائي در حوزه زماني، لرزه نگاری،لرزه سنجی و چاه نگاري را پشتیبانی نموده و از مراحل اوليه برداشت صحرايي، مدلسازي و تعبير و تفسير نتايج با استفاده از نرم افزارهاي موجود امکانات لازم را در اختيار دانشجويان قرار مي دهد. توانمنديها اين آزمايشگاه قادر است تا كليه پروژه­هاي عملي ژئوفيزيكي را در سطح نيازهاي صنايع و شركتهاي معدني با استانداردهاي موجود در ايران و جهان به اجرا در آورد. تاكنون بيش از دهها پروژه ژئوفيزيكي اكتشافي در زمينه­هاي مختلف نظير اكتشاف منابع آب زيرزميني، پتانسيل يابي مواد معدني، اكتشاف ذخاير معدني و باستان شناسي با استفاده از روشهاي فوق الذكر توسط اين آزمايشگاه خاتمه یافته است كه نتايج آن بصورت گزارشهاي علمي- فني به كارفرمايان مربوطه تقديم گرديده است. لذا اين آزمايشگاه آمادگي خود را جهت انجام پروژه­ هاي ژئوفيزيكي اكتشافي در حوزه­هاي فوق الذكر اعلام و از متقاضيان دعوت مي­نمايد تا درخواست خود را به اين آزمايشگاه ارسال نمايند

 

سرويس و خدمات:  

اين آزمايشگاه علاوه بر سرويس به دانشجويان دانشكده قادر است در زمينه­ هاي زير به صنايع معدني و شركتهاي خصوصي و دولتي خدمات ارائه نمايد.

1- تهيه نقشه هاي توپوگرافي.

2- انجام برداشت داده هاي ژئوفيزيكي در انواع روشهاي ژئوفيزيكي .

3- تهيه نقشه ها و مقاطع ژئوفيزيكي در انواع روش هاي ژئوفيزيكي.

4- مدلسازي و تعبير و تفسير انواع داده هاي ژئوفيزيكي.

5- برداشت لرزه سنجی و اندازه گیری سرعت و فشار هوای ناشی از انفجار

6- تلفيق داده هاي اكتشافي در GIS.

7- دور سنجي.

تحت نظارت وف ایرانی