رفتن به محتوای اصلی
x

ژئوشیمی

Level begin

آزمایشگاه ژئوشیمی گروه مهندسی معدن در راستای رسالت خود در خصوص ایجاد بستر مناسب آموزش و پژوهش و فناوری شروع به فعالیت نموده است. این آزمایشگاه با استفاده از دستگاههای پیشرفته و همچنین با بهره گیری از توان هیئت علمی خود با رعایت استانداردهای جهانی و حساسیت های فنی، آماده سرویس دهی به پروژه های گوناگون در راستای اهداف ذکر شده می باشد.

در این آزمایشگاه دستگاه های پیشرفته و متنوعی وجود دارد که دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای تکمیل پایان نامه ها و فعالیت های پژوهشی از این آزمایشگاه استفاده می کنند.

تحت نظارت وف ایرانی