رفتن به محتوای اصلی
x
استریوسکپ آینه دار و جیبی

کارتوگرافی

Level begin

در این آزمایشگاه درس کارتوگرافی و عکس های هوایی برای کلیه گرایش های مهندسی معدن در مقطع کارشناسی ارائه می شود. علاوه بر دانشجویان رشته معدن، دو گرایش از دانشکده مهندسی کشاورزی شامل خاک و آب نیز در قالب آزمایشگاه زمین شناسی از خدمات این آزمایشگاه استفاده می نمایند. در این آزمایشگاه دانشجویان با روش تهیه، بکار گیری و موارد استفاده  انواع نقشه ها و مقاطع توپوگرافی و زمین شناسی  آشنا می شوند. علاوه بر نقشه ها، نحوه استفاده و کاربردهای عکس های هوایی نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

ابزار های مورد استفاده در این آزمایشگاه استریوسکوپ های جیبی و آینه دار( رو میزی) می باشد.

تحت نظارت وف ایرانی