به همت سرپرست محترم دانشجویی و فرهنگی دانشکده و همکاری انجمن دانشجویی مهندسی معدن، جشن پایان سال دانشکده مهندسی معدن با حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم برگزار گردید.در این مراسم اعضای هیات علمی دانشکده در فضایی صمیمی ضمن مرور موفقیت ها و مشکلات سال 97، برای دانشجویان محترم آرزوی سالی سرشار از موفقیت و پیروزی نمودند.