-

در این آزمایشگاه انواع سنگ‌های آذرین، رسوبی و دگرگونی به صورت ماکروسکوپی مورد بررسی قرار می‌گیرند. پس از شناسایی و تشخیص کانی‌های موجود در سنگ، اقدام به نام‌گذاری سنگ‌ها می‌گردد.

تجهیزات آزمایشگاه:انواع سنگ‌های آذرین، رسوبی و دگرگونی.

سرپرست آزمایشگاه: دکتر محمدرضا ایران‌‌نژادی

mohiran@cc.iut.ac.ir

کارشناس آزمایشگاه: مهندس بهناز شادکام‌مطلق

تحصیلات: کارشناسی زمین‌شناسی، کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن

behnazshadkam@yahoo.com

محمدرضا ايران نژادي
هیات علمی
استادیار
گروه اکتشاف
زمين شناسي ، پترولوژي ، كاني شناسي
03133915111