آزمایشگاه میکروسکوپی:

در این آزمایشگاه انواع کانی‌های غیرفلزی و انواع سنگ‌ها در مقاطع نازک توسط میکروسکوپ پلاریزان نور عبوری و کانی‌های فلزی در مقاطع صیقلی توسط میکروسکوپ پلاریزان نور انعکاسی مطالعه می‌شوند. همچنین امکان عکس‌برداری از مقاطع توسط دوربین دیجیتال مقدور می‌باشد.

دانشجویان کارشناسی در دروس کانی‌شناسی نوری و سنگ‌شناسی میکروسکوپی و نیز دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری، کارشناسان و اساتید جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی از این آزمایشگاه استفاده می‌نمایند. همچنین این آزمایشگاه توان سرویس‌دهی به بیرون از دانشگاه را دارا می‌باشد.

تجهیزات آزمایشگاه:

میکروسکوپ پلاریزان نور عبوری و نور انعکاسی، میکروسکوپ بیناکولار، دوربین عکس‌برداری، تلویزیون متصل به دوربین و میکروسکوپ، کامپیوتر متصل به دوربین و میکروسکوپ.

سرپرست آزمایشگاه: دکتر محمدرضا ایران‌‌نژادی

mohiran@cc.iut.ac.ir

کارشناس آزمایشگاه: مهندس بهناز شادکام‌مطلق

تحصیلات: کارشناسی زمین‌شناسی، کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن

behnazshadkam@yahoo.com

محمدرضا ايران نژادي
هیات علمی
استادیار
گروه اکتشاف
زمين شناسي ، پترولوژي ، كاني شناسي
03133915111