در این آزمایشگاه به طور محدود جهت دروس کانی شناسی نوری و مینرالوگرافی، مقاطع نازک و صیقلی تهیه می شود. در ابتدا نمونه سنگ مورد نظر تهیه و با توجه به نوع کانی مورد مطالعه( کانی های تشکیل دهنده بافت سنگ ها و یا کانه ها) بریده شده و مقطع نازک برای مطالعه با نور عبوری و یا مقطع صیقلی برای مطالعه با نور بازتابشی تهیه می شود.

وسایل و مواد مورد استفاده در این آزمایشگاه شامل اره رو میزی، پودر ساینده در مش های زبر، متوسط و نرم، سمباده در مش های متفاوت، و دستگاه سایش مقطع صیقلی می باشد.

کارشناس: علیرضا اعتدالی

مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی معدن، اکتشاف معدن

 

مرتضي طبايي
هیات علمی
دانشیار
گروه اکتشاف
پالينولو‍ژي رسوبات دوران سوم ارزيابي سنگ مادر نفت، زمين شناسي نفت،كاربرد پالينولو‍ژي در اكتشاف نفت،اكتشاف كانسارهاي غيرفلزي
03133915119