در این آزمایشگاه درس کارتوگرافی و عکس های هوایی برای کلیه گرایش های مهندسی معدن در مقطع کارشناسی ارائه می شود. علاوه بر دانشجویان رشته معدن، دو گرایش از دانشکده مهندسی کشاورزی شامل خاک و آب نیز در قالب آزمایشگاه زمین شناسی از خدمات این آزمایشگاه استفاده می نمایند. در این آزمایشگاه دانشجویان با روش تهیه، بکار گیری و موارد استفاده  انواع نقشه ها و مقاطع توپوگرافی و زمین شناسی  آشنا می شوند. علاوه بر نقشه ها، نحوه استفاده و کاربردهای عکس های هوایی نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

ابزار های مورد استفاده در این آزمایشگاه استریوسکوپ های جیبی و آینه دار( رو میزی) می باشد.

سرپرست: دکتر طبایی

کارشناس: علیرضا اعتدالی

مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی معدن، اکتشاف معدن

مرتضي طبايي
هیات علمی
دانشیار
گروه اکتشاف
پالينولو‍ژي رسوبات دوران سوم ارزيابي سنگ مادر نفت، زمين شناسي نفت،كاربرد پالينولو‍ژي در اكتشاف نفت،اكتشاف كانسارهاي غيرفلزي
03133915119