سید محمد ابطحی فروشانی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
روش هاي الکترومغناطيسي، روش هاي داده هاي پتانسيل، معکوس سازي
تلفن:
031-33915120
شماره اتاق: :
علی احمدی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
فرآیندهای هیدرومتالورژیکی ، فلوتاسیون؛ شیمی سطح طراحی، عیب یابی و بهینه سازی کارخانه های فرآوری مواد معدنی فرآوری کانسارهای فلزی، فرآوری زغالسنگ
Email:a.ahmadi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915113
شماره اتاق: :
هوشنگ اسدي هاروني
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
طراحي ، نظارت و مجري پروژه هاي معدني دورسنجي و GIS
Email:hooshang@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915109
شماره اتاق: :
محمدرضا ايران نژادي
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
زمين شناسي ، پترولوژي ، كاني شناسي
Email:mohiran@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915111
شماره اتاق: :
سید محمد رئوف حسینی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
فرآوری زیستی،بیونانو فناوری،بیوهیدرومتالورژی
Email:r.hosseini@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915171
شماره اتاق: :
حمزه صادقی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ژئوفیزیک روش های لرزه ایی فعال و غیر فعال مطالعات نویز محیطی معکوس سازی داده های ژئوفیزیکی
Email:hamzeh.sadeghi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915142
شماره اتاق: :
سیدحسن طباطبایی
معاونت آموزشی
دانشیار
معاونت آموزشی
زمینه های تحقیقاتی
ژئوشیمی اکتشافی کانسارهای فلزی و غیرفلزی - محیط زیست معدنی - GIS و دورسنجی
Email:tabatabaei@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915104
شماره اتاق: :
مرتضي طبايي
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
پالينولو‍ژي رسوبات دوران سوم ارزيابي سنگ مادر نفت، زمين شناسي نفت،كاربرد پالينولو‍ژي در اكتشاف نفت،اكتشاف كانسارهاي غيرفلزي
Email:mtabaei@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915119
شماره اتاق: :
ابراهیم عظیمی
مدیرگروه
استادیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
خردایش و دانه بندی،روش های پر عیار سازی مواد معدنی
Email:eazimi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915158
شماره اتاق: :
نادر فتحیان پور
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ئوفیزیک اکتشافی (روشهای EM ، GPR، MT و مغناطیس سنجی) زمین آمار پیشرفته تخمین ذخیره و ارزیابی ذخائر معدنی بررسی فنی – اقتصادی کارنسارها پتانسیل یابی مواد معدنی بروشهای مدرن دورسنجی و GIS کاربرد روشهای هوشمند در اکتشاف پتروفیزیک
Email:fathian@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915130
شماره اتاق: :
احمد رضا مختاری
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ژئوشیمی اکتشافی و زیست محیطی، پردازش داده
Email:ar.mokhtari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915116
شماره اتاق: :
مهدی نصیری سروی
سرپرست تحصیلات تکمیلی
استادیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
زمینه های تحقیقاتی
فرآوری نانومواد معدنی ،مواد نانومتخلخل ، فرآوری مواد معدنی پیشرفته
mnsarvi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915174
شماره اتاق: :