راحب باقرپور
هیات علمی
دانشیار
گروه استخراج
آتشباری،سنگ های ساختمانی،شاتکریت، ماشین آلات معدنی
03133915118