سید هادی حسینی
هیات علمی
استادیار
گروه استخراج
تعمیر و نگهداری ماشین آلات معدنی،اتوماسیون و رباتیک در معادن،حفاری
03133915152