آزمایشگاه مکانیک سنگ دانشکده مهندسی معدن با زیر بنای حدود 400 متر مربع در طبقه همکف یال غربی دانشکده مهندسی معدن قرار گرفته است. کلیه دستگاههای این آزمایشگاه ساخت شرکت ELE کشور انگلستان می باشد که در سال 1371 خریداری شده و از آن تاریخ به بعد تکمیل گردیده است در حال حاضر یکی از کاملترین آزمایشگاههای مکانیک سنگ ایران است.
 
آزمایشهای زیر طبق استاندارد ISRM در این آزمایشگاه انجام می گیرد:

  • •تعیین خصوصیات فیزیکی سنگ
  • •مقاومت فشاری تک محوری و سه محوری در حالت خشک و اشباع
  • •کشش غیر مستقیم
  • •اندیکس بار نقطه ای
  • •برش مستقیم
  • •نفوذ پذیری آزمایشگاهی

فعالیتهای پژوهشی :

در کلیه پروژه های مرتبط با مکانیک سنگ این آزمایشگاه بصورت مستقیم و غیر مستقیم توانایی همکاری را دارد كه موارد زيرازآن جمله مي باشد:

  • مطالعات خصوصیات فیزیکي و مکانیکی معدن سرب و روی باما.
  • مطالعات خصوصیات فیزیکی و مکانیکی پروژه کارشناسی ارشد معدن سرب و روی گوشفیل زیر نظر استاد راهنما آقاي دکتر چراغی
  • مطالعات سفره  آبهای زیر زمینی شرکت فولاد مبارکه مجری آقاي دکتر طبائی

تجهیزات موجود در آزمایشگاه مکانیک سنگ :

دستگاه آزمايش مقاومت فشاري تك محوري
دستگاه آزمايش مقاومت فشاري تك محوري
دستگاه آزمايش مقاومت فشاري سه محوري

دستگاه آزمايش برش مستقيم (Shear Box)

دستگاه آزمايش نفوذ پذيري آزمايشگاهي

دستگاه آزمايش دوام

 (Slake – Durability)

دستگاه آزمايش شاخص بارنقطه‌اي

(Point load Index)

دستگاه تعيين خصوصيات فيزيكي سنگ

دستگاه تعيين خصوصيات فيزيكي سنگ

دستگاه تعيين سرعت موج درسنگ

PUNDIT

دستگاه تعيين سختي سنگ درمقياس شور و اشميت

تجهيزات آماده سازي نمونه اره برش

تجهيزات آماده سازي نمونه مغزه گير

تجهيزات آماده سازي نمونه مغزه گير

 

لهراسب فرامرزی
هیات علمی
دانشیار
گروه استخراج
ژئومکانیک نفت، مدلسازی فیزیکی، تنش و انفجار سنگ،رانش زمین،ابزار دقیق، کاربرد IRTو مایکروویو در مهندسی سنگ
03133915108