امین ازهری
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
طراحی و پایداری معادن روباز،مدلسازی دینامیکی شیب های سنگی
تلفن:
03133915132
شماره اتاق: :
عليرضا باغبانان
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
مدلسازی پدیده های تؤامان مکانیکی در توده سنگ درزه دار
Email:bagh110@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915128
شماره اتاق: :
راحب باقرپور
رئیس دانشکده
دانشیار
رئیس دانشکده
زمینه های تحقیقاتی
آتشباری،سنگ های ساختمانی،شاتکریت، ماشین آلات معدنی
Email:bagherpour@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915118
شماره اتاق: :
محمود بهنيا
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
مکانیک شکست ، دینامیک سنگ
Email:behnia@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915105
شماره اتاق: :
تودشکی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
استخراج معادن روباز
تلفن:
شماره اتاق: :
مسعود چراغی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
استخراج ، مکانیک سنگ
Email:cheraghi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915115
شماره اتاق: :
سید هادی حسینی
معاونت پژوهشی
استادیار
معاونت پژوهشی
زمینه های تحقیقاتی
تعمیر و نگهداری ماشین آلات معدنی،اتوماسیون و رباتیک در معادن،حفاری
Email:hadi.hoseinie@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915152
شماره اتاق: :
لهراسب فرامرزی
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
ژئومکانیک نفت، مدلسازی فیزیکی، تنش و انفجار سنگ،رانش زمین،ابزار دقیق، کاربرد IRTو مایکروویو در مهندسی سنگ
Email:lfaramarzi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915108
شماره اتاق: :
ابراهيم قاسمی ورنوسفادرانی
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
زمینه های تحقیقاتی
معدنکاری زیرزمینی، کنترل زمین، ریسکهای ژئوتکنیکی
Email:e_ghasemi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915173
شماره اتاق: :
سعید مهدوی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
مدل سازی عددی در ژئومکانیک،حفاری مکانیزه ،طراحی سازه های زیرزمینی
smahdevari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915103
شماره اتاق: :