سید محمد ابطحی فروشانی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
روش هاي الکترومغناطيسي، روش هاي داده هاي پتانسيل، معکوس سازي
تلفن:
031-33915120
شماره اتاق:
علی احمدی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
فرآیندهای هیدرومتالورژیکی ، فلوتاسیون؛ شیمی سطح طراحی، عیب یابی و بهینه سازی کارخانه های فرآوری مواد معدنی فرآوری کانسارهای فلزی، فرآوری زغالسنگ
Email:a.ahmadi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915113
شماره اتاق:
امین ازهری
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
طراحی و پایداری معادن روباز،مدلسازی دینامیکی شیب های سنگی
تلفن:
03133915132
شماره اتاق:
هوشنگ اسدي هاروني
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
طراحي ، نظارت و مجري پروژه هاي معدني دورسنجي و GIS
Email:hooshang@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915109
شماره اتاق:
محمدرضا ايران نژادي
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
زمين شناسي ، پترولوژي ، كاني شناسي
Email:mohiran@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915111
شماره اتاق:
عليرضا باغبانان
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
مدلسازی پدیده های تؤامان مکانیکی در توده سنگ درزه دار
Email:bagh110@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915128
شماره اتاق:
راحب باقرپور
رئیس دانشکده
دانشیار
رئیس دانشکده
زمینه های تحقیقاتی
آتشباری،سنگ های ساختمانی،شاتکریت، ماشین آلات معدنی
Email:bagherpour@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915118
شماره اتاق:
محمود بهنيا
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
مکانیک شکست ، دینامیک سنگ
Email:behnia@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915105
شماره اتاق:
تودشکی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
استخراج معادن روباز
تلفن:
شماره اتاق:
مسعود چراغی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
استخراج ، مکانیک سنگ
Email:cheraghi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915115
شماره اتاق:
سید هادی حسینی
معاونت پژوهشی
استادیار
معاونت پژوهشی
زمینه های تحقیقاتی
تعمیر و نگهداری ماشین آلات معدنی،اتوماسیون و رباتیک در معادن،حفاری
Email:hadi.hoseinie@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915152
شماره اتاق:
سید محمد رئوف حسینی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
فرآوری زیستی،بیونانو فناوری،بیوهیدرومتالورژی
Email:r.hosseini@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915171
شماره اتاق:
حمزه صادقی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ژئوفیزیک روش های لرزه ایی فعال و غیر فعال مطالعات نویز محیطی معکوس سازی داده های ژئوفیزیکی
Email:hamzeh.sadeghi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915142
شماره اتاق:
سیدحسن طباطبایی
معاونت آموزشی
دانشیار
معاونت آموزشی
زمینه های تحقیقاتی
ژئوشیمی اکتشافی کانسارهای فلزی و غیرفلزی - محیط زیست معدنی - GIS و دورسنجی
Email:tabatabaei@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915104
شماره اتاق:
مرتضي طبايي
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
پالينولو‍ژي رسوبات دوران سوم ارزيابي سنگ مادر نفت، زمين شناسي نفت،كاربرد پالينولو‍ژي در اكتشاف نفت،اكتشاف كانسارهاي غيرفلزي
Email:mtabaei@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915119
شماره اتاق:
ابراهیم عظیمی
مدیرگروه
استادیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
خردایش و دانه بندی،روش های پر عیار سازی مواد معدنی
Email:eazimi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915158
شماره اتاق:
نادر فتحیان پور
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ئوفیزیک اکتشافی (روشهای EM ، GPR، MT و مغناطیس سنجی) زمین آمار پیشرفته تخمین ذخیره و ارزیابی ذخائر معدنی بررسی فنی – اقتصادی کارنسارها پتانسیل یابی مواد معدنی بروشهای مدرن دورسنجی و GIS کاربرد روشهای هوشمند در اکتشاف پتروفیزیک
Email:fathian@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915130
شماره اتاق:
لهراسب فرامرزی
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
ژئومکانیک نفت، مدلسازی فیزیکی، تنش و انفجار سنگ،رانش زمین،ابزار دقیق، کاربرد IRTو مایکروویو در مهندسی سنگ
Email:lfaramarzi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915108
شماره اتاق:
ابراهيم قاسمی ورنوسفادرانی
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
زمینه های تحقیقاتی
معدنکاری زیرزمینی، کنترل زمین، ریسکهای ژئوتکنیکی
Email:e_ghasemi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915173
شماره اتاق:
احمد رضا مختاری
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ژئوشیمی اکتشافی و زیست محیطی، پردازش داده
Email:ar.mokhtari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915116
شماره اتاق:
سعید مهدوی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
مدل سازی عددی در ژئومکانیک،حفاری مکانیزه ،طراحی سازه های زیرزمینی
smahdevari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915103
شماره اتاق:
مهدی نصیری سروی
سرپرست تحصیلات تکمیلی
استادیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
زمینه های تحقیقاتی
فرآوری نانومواد معدنی ،مواد نانومتخلخل ، فرآوری مواد معدنی پیشرفته
mnsarvi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915174
شماره اتاق: