راحب باقرپور
رئیس دانشکده
دانشیار
رئیس دانشکده
آتشباری،سنگ های ساختمانی،شاتکریت، ماشین آلات معدنی
Email:bagherpour@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915118
شماره اتاق:
سیدحسن طباطبایی
معاونت آموزشی
دانشیار
معاونت آموزشی
ژئوشیمی اکتشافی کانسارهای فلزی و غیرفلزی - محیط زیست معدنی - GIS و دورسنجی
Email:tabatabaei@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915104
شماره اتاق:
سید هادی حسینی
معاونت پژوهشی
استادیار
معاونت پژوهشی
تعمیر و نگهداری ماشین آلات معدنی،اتوماسیون و رباتیک در معادن،حفاری
Email:hadi.hoseinie@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915152
شماره اتاق:
مهدی نصیری سروی
سرپرست تحصیلات تکمیلی
استادیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
فرآوری نانومواد معدنی ،مواد نانومتخلخل ، فرآوری مواد معدنی پیشرفته
mnsarvi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33915174
شماره اتاق:
ابراهيم قاسمی ورنوسفادرانی
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
معدنکاری زیرزمینی، کنترل زمین، ریسکهای ژئوتکنیکی
Email:e_ghasemi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915173
شماره اتاق: