لیست معادن

 

لیست معادن پذیرنده دانشجویان جهت کارآموزی

 
 
معدن سرب و روی باما
 
معدن سرب و روی نخلک
 
معدن مس سرچشمه
 
معدن آهن بافق
 
معدن سرب و روی کوشک
 
معدن آهن پیربکران
 
معدن طلای موته
 
معدن آهن
 
معدن آهن چادرملو
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی