کارآموزی

 
 اهداف

مهمترين اهداف اجراي كارآموزي در دانشگاه عبارتند از:
1- آشنائي دانشجويان با صنعت و امكانات واحدهاي صنعتي مرتبط با رشته تحصيلي
2- پي بردن به فضاي واقعي كار و آشنايي با مسائل، محدوديتها و شرايط واحدهاي صنعتي و در نتيجه ايجاد زمينه اي جهت درك صحيح دانشجو از رشته تحصيلي، بازار كارو فعاليتهاي حرفه اي و شغلي آينده
3- انتخاب پروژه و پايان نامه از بين مسائل موثر در رفع نيازهاي جامعه
براي دستيابي به اهداف فوق، لازمست كه دانشجو تمام توان خود را بکار گيرد و از همه فرصتها و عوامل موجود در محل كارآموزي نهايت استفاده را بنمايد و اگر در اين راه با نارسايي و ناملايماتي روبرو شد، آن مشكلات را با صبر و حوصله تحمل كرده و در رفع آنها تا حد امكان تلاش نموده و دچار يأس و نااميدي نگردد.
 
 قوانين كارآموزي

1- مدت كارآموزي 8 هفته كامل (روزانه 8 ساعت) معادل 320 ساعت كار مي باشد.
2- كارآموزان مي‌توانند با اطلاع قبلي سرپرست كارآموزي حداكثر از 4 روز مرخصي استفاده نمايند.
3- غيبت غير موجه در صورتيكه به كيفيت كارآموزي آسيب وارد نمايد موجب عدم پذيرش كارآموزي خواهد شد.
4- دانشجو حداكثر تا پايان تيرماه فرصت دارد نسبت به اعلام انصراف و حذف درس كارآموزي خود در سيستم گلستان اقدام نمايد. پس از این مهلت چنانچه دانشجو دوره کارآموزی را تکميل ننمايد و یا وظایف خود را در مهلت مقرر انجام ندهد، نمره ضعيف (مردود) در گلستان ثبت خواهد شد.
5- در صورت تعطيلي شركت محل كارآموزي يا بروز مشكل جدي در تداوم دوره ي كارآموزي، مراتب در اسرع وقت به اطلاع سرپرست ارتباط با صنعت دانشكده يا دفتر دانشكده رسانده شود.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی