تقدیر از عضو هیأت علمی پیشکسوت دانشکده مهندسی معدن

پیرو اتمام دوران خدمت سرکار خانم دکتر منصوری روز شنبه مورخ  96/12/12 طی مراسمی از زحمات و خدمات ارزنده ایشان در طی سه دهه فعالیت در دانشکده مهندسی معدن با اهدای لوح و هدایای اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده تقدیر و تشکر گردید.شایان ذکر است  به دلیل نیاز به تخصص سرکار خانم دکتر منصوری، دانشکده معدن همچنان افتخار همکاری و استفاده از تجربیات ایشان را در سالهای آینده نیز خواهد داشت.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی