هیئت رئیسه

راحب باقرپور
رئیس دانشکده
مهدی نصیری سروی
سرپرست تحصیلات تکمیلی
ابراهيم قاسمی ورنوسفادرانی
سرپرست فرهنگی دانشجویی
احمدرضا مختاري
مدیرگروه
مسعود چراغی
مدیرگروه
سید حسن طباطبایی
معاونت آموزشی
لهراسب فرامرزي
معاونت پژوهشی
مسعود چراغی
مدیرگروه
احمدرضا مختاري
مدیرگروه
031-33915116

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف