هیئت رئیسه

راحب باقرپور
رئیس دانشکده
مهدی نصیری سروی
سرپرست تحصیلات تکمیلی
ابراهيم قاسمی ورنوسفادرانی
سرپرست فرهنگی دانشجویی
سید حسن طباطبایی
معاونت آموزشی
سید هادی حسینی
معاونت پژوهشی
مسعود چراغی
مدیرگروه
احمد رضا مختاری
مدیرگروه

ارتقاء امنیت وب با وف بومی